Tuesday, May 31, 2005

Al-Hadith : 700

Dari Sa'id bin Musayyab ra, katanya, 'Ketika Abu talib telah hampir meninggal dunia, Nabi saw datang mengunjunginya. Nabi mendapati di situ telah berada Abu Jahil bin Hisyam dan Abdullah bin Umayyah.

Rasulullah saw bersabda kepada Abu Talib, "Wahai ammi (bapa saudaraku), Ucapkanlah La ilaaha illallaah (tiada tuhan melainkan Allah), iaitu sebuah kalimat yang akan menjadi saksi bagi engkau di sisi Allah."

Kata Abu Jahil dan Abdullah bin Umayyah, "Hai Abu Talib ! Apakah engkau membenci agama Abu Muthalib?"

Rasulullah saw lalu mengulang permintaannya kepada bapa saudaranya, tetapi kedua orang itu juga mengulang-ulang ucapan mereka.

Sehingga akhirnya Abu Talib mengucapkan perkataan yang terakhir, bahawa dia tetap memeluk agama Abu Muthalib. Dia enggan mengucapkan La ilaaha illallaah.
Maka bersabda Rasulullah saw, "Demi Allah, Aku selalu memohonkan ampun bagimu, selama aku tidak dilarang untuk itu."

Kemudian Allah menurunkan ayat, "Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka, bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka. "(At-Taubah:113)

S. Bukhari II :: Jenazah.
Ada apa-apa nak komen?

No comments :